ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( فرمان روا اشرفی

( راستی ما در مملکت خودمون چقدر ازین دانشجویان و امکانات و مزارع و فروغ و روشنایی کافی داریم برای این عمل ها ؟!؟! )

امرها اضطراری :

ستاره ای
ستاره ای

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در بهار بذر این گیاه را در باطن دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در داخل سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت همراه پرلیت استفاده می کنید . مقدمه خاک را با دیازینون و کاپتان یا کاربندازیم , ضدعفونی کرده بعد هر بذر را باطن هر سلول بکارید . این طرز سبب ارتقا بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . پس از چهار ورقه شدن از باطن سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل میگردد و تا فرصت انتقال به زمین اساسی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می نمایند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

ستاره ای
ستاره ای
دستگاه لیزر
در آغاز کود کن دستگاه لیزر د رها شونده در صورت تمایل در زمستان به خاک خود اضافه کنید تا در زمان فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در منزل بعداز رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا این که خاک نباتی به خاک طولانی تر فرمایید و زمین را ب دستگاه لیزر ه خیر بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای توقف از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی نمایید . این محصول برای م دستگاه لیزر ساحت 5 متر مربع ساخت شده است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در آخر یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمایید . در نوبت نخستین صبح ها به طور روزمره با آبپاش زمین را طوری آبیاری فرمایید که کود الک شده دستگاه لیزر جابجا نشده و در فیض بذر جابجا نشود , که در غیر این صورت بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد لا 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین فرصت برای خودداری از خطا دریافت کردن نشا سبز شده با علو دستگاه لیزر فه ی هرز از علف کشی خودداری کنید . بعد از 4 ورقه شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی زیبا و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود .
دستگاه لیزر
ستاره ای دستگاه لیزر
ستاره ای

تولیدات دارای ارتباط
کلم زینتی قرمز
بذر کلم زینتی قرمز‌رنگ F1
5 , 000 تومان
شمعدانی سفید
بذر شمعدانی F1 رقم دستگاه لیزر شیپوری Calla lily , arum lil
8 , 000 تومان
موریک استار

بذر شمعدانی f1 رقم MAVERICK