دستگاه لیزر فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )

نامهای همگانی : فوتینیا , فوتونیا , فتونیا , فوتنیا , درختچه سه رنگ , توت کریسمس

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Photinia , ج : نشر سیکاس از شیوه های قلمه زدن دستگاه لیزر

اسم علمی : Photinia

خانواده : Maloideae دستگاه لیزر سرخیان

فوتونیا مبنا دار

رنگ دستگاه لیزر : سپید

صورت دستگاه لیزر : هر دستگاه لیزر ۸ تا ۶ میلیمتر پهنا دارااست اما تعداد متعددی از آنها در دستگاه لیزر آذین خوشه ای به پهنای ۱۶ تا ۱۰ سانتیمتر شکوفا میشوند .

میوه : میوه کوچک سیب شکل و به میزان 4 تا 12 میلی متر و به تعداد زیاد هست . میوه ها در فصل پاییز می رسند و اکثر وقت ها به صورت آویز تا قبلی از فصل‌زمستان باقی می مانند . میوه ها تحت عنوان خوراک به وسیله پرنده ها گزینه بهره قرار گرفته و بذر آنان از روش مدفوع پرنده ها پراکنده می‌شود .

میزان حد عمده : 5 متر طول و 5 متر گستردگی

فصل دستگاه لیزر دهی : آوریل , مه یا ژوئن

برگ : یرگ های سبز براق که در نوع دوست داستنی Red Robin برگها به رنگ قرمز رنگ زرشکی میباشند .

خاستگاه و موطن گیاه : جنوب و شرق آسیا

توضیحات درباره‌ی گیاه و حالت نگهداری آن :

نام گیاه شناسی برگرفته از photeinos ( واژه یونانی ) به معنای براق و اشاره به برگ اکثر زمان ها براق گیاه دارد . مدل هایی از آن مدام سبز می‌باشند , ولی انواع برگ ریز هم وجود دارا‌هستند . محدوده طبیعی از این جور بخشها گرم معتدل آسیا , از هیمالیا شرق به ژاپن و جنوب به هند و تایلند است . با این حال , به صورت گسترده ای در سراسر جهان به عنوان گیاهی زینتی کاشته میشوند .

سه رنگ هرس شده

فوتینیا درختچه مدام سبز دوست داستنی با برگ های سبز براق , دستگاه لیزر های سپید و برگ های پهن و شاخه های برنا قرمز‌رنگ است . شایسته ترین جور از فوتینیا Photinia Red robin – fraseriرابین قرمز است که اکثر وقت ها تحت عنوان یک درختچه تک کاشت یا به عنوان یک پرچین و دیوارهمیشه سبز متراکم و با سرعت رشد بالا کاشته می‌شود .

خاک دلخواه :

در طیف وسیعی از خاک ها به خیر و خوبی پرورش می کند و به زهکشی خوب نیاز دارد و در خاک های همیشه مرطوب مبتلا پوسیدگی ریشه میشود . خاکی با نسبت برابر شن و رس , خاکی دلخواه برای درخت سه رنگ است . بخش اعظم نوع ها شرایط خاک اسیدی و یا این که حالت قلیایی را تحمل می نماید البته نوع هایbeauverdiana و villosa از خاک گچی استقبال نمیکند و نیاز به محیط خنثی یا حالت اسیدی خاک داراست .

روشهای ازدیاد و نشر :

تکثیر با بذر : شما می‌توانید نوع هایی از فوتونیا مثل villosa و davidiana را از طریق کاشت دانه تکثیر نمایید . کاشت بذر در بهار بعداز تیمار سرمایی شاید جوانه زنی را بهبود بخشد .

تکثیر با قلمه : شایسته ترین منش برای ازدیاد و انتشار ارقام فوتینیا اعم از fraseriAGM , Canivily و Red Robin یا Redstart بوسیله قلمه چوب قابل انعطاف در اوایل تابستان یا این که قلمه نصفه رسیده در فصل‌تابستان و پاییز است . برای این فعالیت قلمه های نصفه چوبی به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر که در نقطه نهایی تابستان از گیاه گرفته شده باشد را در بستری درست شده از شن , پیت ماس و پرلیت میکارند . ریشه دار شدن قلمه ها سه ماه به ارتفاع می انجامد .

خوابانیدن شاخه : متداول وجود ندارد .

لینک و پیوند زدن : برای بعضی مدل ها از پیوند زدن برای انتشار به کارگیری می گردد .

نیاز های نوری :